ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 • Проект "Подобряване квалификацията на служителите на община Ябланица - инвестиция в бъдещето".
 • Проект "Зелена енергия - зелено бъдеще".
 • Проект "Подкрепа за достоен живот на хора с увреждания и възрастин хора с ограничения или невъзможност за самообслужване в община Ябланица".
 • Проект "Благоустрояване на уличната мрежа в гр. Ябланица".
 • Проект "Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносна мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица - I етап - изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор".
 • Проект "Глобални библиотеки - България" в гр. Ябланица и с. Брестица.
 • Проект "Ремонт сградата на читалище "Наука", гр. Ябланица.
 • Проект "Ремонт сграда на читалище "Пробуда" с. Добревци".
 • Проект "Ремонт на сграда "Културен дом", с. Брестница" /сградата на читалище "Иван Данов".
 • Проект "Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хорас различни видове увреждания и самотно живеещи - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" в община Ябланица".
 • Проект "Създаване на условия за спорт, отдих и осмисляне свободното време на жителите и гостите на община Ябланица".
 • Проект "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на община Ябланица-Правец за създаване на местна инициативна група".
 • Проект BG 0028 „Завършване и оборудване на административна сграда, за укрепване на административния капацитет за предоставяне на социални услуги в Община Ябланица”.
 • Проект "Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктурана СОУ "Васил Левски" гр. Ябланица и ЦДГ "Райна Княгиня" гр. Ябланица".
 • Проект "Образователна интеграция за деца от ромската общност на с. Златна Панега и околните села на община Ябланица в ОУ "Любен Каравелов" с. Златна Панега".
 • Проект "Подпомагане на хора с увреждания и самотно живеещи хора за осигуряване на равни възможности за незавасим и достоен живот".