ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


28.06.2018 Пазарни консултации - Строителство и реконструкция на съществуваща улица "Стара планина", с.Златна Панега, община Ябланица, обл.Ловеч, от км 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения.

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

6. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения