ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Проект: „Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Ябланица”,
финансиран от Програмата за развитие на селските райони по мярка 313.


Изтеглете на български, английски, немски, френски и руски език