ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

ВАЖНО! 02.08.2021г.Заповед №781/02.08.2021г. за въвеждане на ограничения във водоподаването за питейно битови нужди  за с.Голяма Брестница считано от 02.08.2021г.

 ВАЖНО! 02.08.2021г.Заповед №780/02.08.2021г. за въвеждане на ограничения във водоподаването за питейно - битови нужди за град Ябланица-висока зона считано от 02.08.2021г. 

 

 На 26.08.21 г. от 14:00 часа Общински съвет ще проведе заседание при следния проект за дневен ред......

До всички заинтересовани: На 21.07.2021 г. в населените места в община Ябланица ще бъде извърщено пръскане против комари. За повече информация, тук...

 

19.07.2021 г. Покана за публично обсъждане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Ябланица за 2020 г.

 

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА И РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ организират на 07.07.2021 г. /СРЯДА/ демонстрационни пробни гласувания във всички населени места на територията на община Ябланица, в които ще има гласуване с машини

График за провеждане на демонстрационно пробно гласуване със специализирано устройство в община Ябланица

 

 гр.Ябланица на  07.07.2021г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. – „пл.“Възраждане“

с.Брестница на  07.07.2021г. от 11.00 до 12.00 часа –фоайе кметство Брестница

с.Златна Панега на  07.07.2021г.  от 12.15 часа до 13.15 часа в клуба на пенсионера и инвалида

с.Добревци на  07.07.2021г. от 13.30 часа до 14.30 ч. фоайе читалище „Пробуда-1926“с.Добревци

 

 

02.07.2021г.Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Решение № 75-НС от 28.06.2021 г. на РИК Ловеч Районна избирателна комисия  - Ловеч ще проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ябланица  на 07.07.2021 г. / сряда / от  13,00 ч. в салона на народно читалище „Наука – 1921“ -Ябланица

"Сиела Норма "АД ще проведе дистанционно обучение на секционните избирателни комисии в предстоящите избори във връзка с гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.желаещите могат да изберат и да се включат в някое от следните обучения:

03.07.202г. от 10,30 часа

06.07.2021г. -18.30 часа

Линковете за всяко обучение ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИК Ловеч преди началния час на започването им. 

Съобщение: На 26.06.2021 г. ще се проведе "Колоездачно изкачване на Драгойца". За повече информация тук.