ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


26.03.2019 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Ябланица- улица „М.Петков“ от О.Т. 259 до О.Т. 165 II етап – Висока зона от О.Т. 259 до О.Т. 246

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;