ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


01.04.2019 Пазарни консултации с предоставяне на независими оферти за определяне на прогнозна стойност на инвестиционен проект"Вентилация на кухня в кухненски блок към детска градина "Райна Княгиня"УПИ I-1199, кв.39, гр.Ябланица

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки