ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


13.03.2019 Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за консултации за икономическа устойчивост за проект "ремонт,оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ "Христо Ботев",урегулиран поземлен имот Iv ,289,кв.10 с.Брестница, община Ябланица"Етап 1

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки