ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


05.03.2020 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на ОП с предмет Изработванена мултимедиен продукт по Проект "Проучване, запазване и популизиране на местните кулинарни традиции и храни,като част от културното наследство на територията

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки