ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


05.03.2020 Пазарни консултации за определяне на пазарна стойност на обществена поръчка с предмет -изработване на традиционни фолклорни костюми

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки