ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


25.03.2020 Покана-изработване на традиционни фолклорни костюми/женски, мъжки, детски/по проект"Проучване, запазване и популяризиране на местните културни традиции и храни, като част от културното наследство на територията"

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки