ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


01.03.2021 Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) по две обособени позиции: Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД” и 2. Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ II етап - от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци, общ. Ябланица

Адрес в ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/buyer/20799

3. Разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки