ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

             Д-р Румен Гаврилов
  
Професия: лекар по дентална медицина
Образование: висше – ФДМ  Медицински университет София
Избран от : Местна коалиция,,Обединена социалдемокрация”
Има дългогодишна обществена дейност:
-          три мандата заместник-председател ОбС;
-          четвърти мандат председател ОбС
 
За контакти:
      - Телефон: 06991 21 26, вътр.114
      - Електронна поща: [email protected] 
 
Приемни дни: от понеделник до петък (без дните с насрочени заседания на ОбС и постоянните  комисии ) от 13:00-17:00 часа.

Структура и състав на Общинския съвет мандат 2019-2023 

Председател на ОбС:

Румен Гаврилов - Местна коалиция “Обединена социалдемокрация”

Заместник-председател на ОбС: 

 Любен Василев - ПП ДПС

Общински съветници:

 

 1. Драгомир Марков – Местна коалиция “Обединена социалдемокрация”;
 2. Иван Иванов - ПП ДПС;
 3. Иван Георгиев – Местна коалиция “Обединена социалдемокрация”;
 4. Любен Василев - ПП ДПС;
 5. Мариян Иванов  - Местна коалиция “Обединена социалдемокрация”;
 6. Милен Миленов - ПП ДПС;
 7. Николай Георгиев  - Местна коалиция “Обединена социалдемокрация”;
 8. Румен Гаврилов - Местна коалиция “Обединена социалдемокрация”;
 9. Румен Петров – Местна коалиция “Обединена социалдемокрация”;
 10. Светломир Добрев  ПП ГЕРБ;
 11. Симо Йорданов - ПП ГЕРБ;
 12. Симо Иванов   - ПП ГЕРБ;
 13. Янислав Костов - ПП ДПС