ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ и чл.34 от ЗМСМА

 

Драгомир Марков

Иван Георгиев

Иван Иванов

Любен Василев

Мариян Александров

Милен Асенов

Румен Гаврилов

Румен Петров

Симо Иванов

Симо Йорданов

Светломир Добрев

Янислав Костов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1  от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ и чл.41 от ЗМСМА

Найден Найденов 

Пенчо Лалев

Сашо Съев

Силвия Христова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество

 

Сашо Съев - ежегодна 2019 г.

Пенчо Лалев - ежегодна 2019 г.

Силвия Христова - ежегодна 2019 г.

 

Сашо Съев 

Пенчо Лалев

Силвия Христова

Декларации по чл.35, ал.1, т.1  от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на общински съветници

...

Декларации по чл.35, ал.1, т.1, от ЗПКОНПИ на кмет на община и кметове на кметства

...

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства

...

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси