ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Работно време на Център за информация и услуги на граждани за приемане на заявления за достъп до обществена информация:

 

от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа - 
включително и за приемане на заявления за достъп до обществена информация. 

 

В случаите, когато в Центъра за информация и услуги има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.