ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

02.11.2021г.Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и виципрезидент на републиката и народни представители на 14.11.2021г.(чл.39 ал.1 от ИК)(за публикуване).

15.10.2021г.Заповед за определяне на места за поставяне ня агитационни материали в община Ябланица

14.10.2021г.Съобщение оносно гласуване в изборите за президенти вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.

01.10.2021г.Избирателен списък (за публикуване)за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.(чл.42 ал.1 от Изборния кодекс)

 20.09.2021г.Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Ябланица за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.

 27.09.2021г. Заповед за определяне на местата за обявяване на изирателните списъци на територията на община Ябланица при произвеждане на избори за призидент и вицепризидент и народни представители на 14.11.2021г.