ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

             Д-р Румен Гаврилов
  
Професия: лекар по дентална медицина
Образование: висше – ФДМ  Медицински университет София
Избран от : Коалиция,,Граждани за Общината”
Има дългогодишна обществена дейност:
-          три мандата заместник-председател ОбС;
-          пети мандат председател ОбС
 
За контакти:
      - Телефон: 06991 21 26, вътр.114
      - Електронна поща: [email protected] 
 
Приемни дни: от понеделник до петък (без дните с насрочени заседания на ОбС и постоянните  комисии ) от 13:00-17:00 часа.