ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

1. Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, оперативни програми и партньорски инициативи,  трудова заетост, търговия и услуги” в състав:

Председател на ПК - Иван Георгиев
Членове: Любен Василев, Милен Миленов, Румен Гаврилов, Симо Иванов

2. Постоянна комисия по „Териториално развитие, строителство, селско и горско стопанство, транспорт, опазване на околната среда” в състав:

Председател на ПК - Любен Василев
Членове: Иван Георгиев, Полина Иванова, Симо Иванов, Янислав Костов

3. Постоянна комисия по „Обществен ред, законност, АПОН, безопасност на движението, молби и жалби на граждани” в състав:

Председател на ПК – Милен Миленов
Членове: Драгомир Марков, Иван Иванов, Полина Иванова, Стефан Пастирков

4. Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социални грижи, младежта, спорт и туризъм" в състав:

Председател на ПК – Велизар Николаев
Членове: Иван Иванов, Иван Николов, Мариян Иванов, Полина Иванова

5. Постоянна комисия "Противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество и етика" в състав:

Председател на ПК – Мариян Иванов
Членове: Велизар Николаев, Драгомир Марков, Иван Николов, Янислав Костов