ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

На територията на общината има регистрирани 8 читалища – в гр. Ябланица, с. Брестница, с. Златна Панега, с. Добревци, с. Малък Извор, с. Орешене, с. Батулци и с. Голяма Брестница. Във всяко едно читалище има и библиотеки с богат книжен фонд. В НЧ „Наука 1901” – гр. Ябланица има обособена и богата музейна сбирка от експонати с историческа, археологическа и етнографска стойност. Съществува и Къща-музей на Васил Левски в с. Батулци. В НЧ „Наука 1901” – гр. Ябланица има любителски театрален състав и танцова формация „Ябланска огърлица”,духов оркестър ,вокална група „Докле е младост” а към НЧ „Иван Данов 1903” има певческа вокална група.

Съществено  място в дейността на читалищата намират християнските и националните празници. По традиция  се организират Национални балове, Коледни тържества, Коледуване по домовете, Бабин ден, Заговезни, Първа пролет и др. Традиционните  местни панаири се организират със съдействието на читалищата в партньорство с общината.

На територията на гр. Ябланица  като неправителствени организации работят  “Клуб “ДОКЛЕ Е МЛАДОСТ” и клуб “БУДИТЕЛ”, които обхващат една съществена част от населението в пенсионна възраст. Клуб “БУДИТЕЛ” е съставен преди всичко от учители, които са пенсионери. Тези организации заемат важно място в обществения живот на града.

Основни културни паметници в общината:

·         В с. Малък Извор – има открити тракийски могили. От могилата, която е била пред училището, са изровени делва и остатъци от други керамични съдове. Дълго са личали следите на стария римски път “Улпия – Сердика“, който е свързвал Ловеч със София. Друг път, вероятно през римското владичество, е вървял високо по билото в посока към крепостта Чертиград. Дори следи от некрополи /старо гробище/ са открити в местности Пряслопа и Валога.

·         Музеят на Васил Левски – с. Батулци е свързан с революционно освободителното движение в региона. През втората половина на 1871 г. Левски идва в Батулци и полага основите на местния революционен комитет. Музейната сбирка е открита като такава на 12 юни 1966 г. в къщата, която е запазила автентичната си архитектура. На етажа има соба с нарове и одая, в която е отсядал Левски. На къщата е поставена паметна плоча, а самата къща е обявена като паметник на Възраждането с музейна сбирка. В нея в няколко раздела са подредени уникални експонати. Между тях са писма между Левски и комитета в Батулци и оръжия на комитетските дейци. Тук е и сабята-реликва на председателя на комитета.

·         Музейната сбирка при читалище “Наука” – град Ябланица е подредена по периодика и обхваща различни исторически моменти, характеризиращи историческото развитие на местния край от дълбока древност до наши дни.

o       Меозойска ера – първи прояви на живот в района са открити преди меозойската ера. Намерени са вкаменелости, кости, оръдия на труда, остриета и др.

o       Новокаменна-каменномедна епоха – 6500-2750 г. пр. н.е. – от този период музейната сбирка разполага с експонати, които са предимно предмети от камък, примитивни оръдия на труда, ловни оръжия, каменни върхове на стрели, копия и др.

o       Бронзова епоха – 2750-1200 г. пр. н. е. – от този период музейната сбирка разполага с брадви, чукове и предмети от бронз.

o       Траки – III-II век преди Христа – музейната сбирка разполага с богат арсенал от експонати, характеризиращи живота на траките по нашите земи през този период. Могилата “Буцата” разкрива местни погребения и глинени съдове, сред които особено ценна е глинена детска играчка “Конче”. Други експонати, като фибули, обеци и бронзови пръстени, брадви, чукове, стрели, копия носят допълнителна информация за живота на траките по местните земи.

o       Бит, етнография, фолклор – този раздел е изключително богат. В него са разположени експонати от бита, занаятчийски предмети и предмети, представляващи начина на живот на местното население. Представени са местни народни носии, характерни за Северна България.

o       Култура – този раздел най-вече показва развитието на читалищното дело в Ябланско, любовта на местните граждани към просвета и култура.

o       Войните – този етап от историята на България засяга и местния край. Най-паметните страници в историята на Ябланския край несъмнено са събитията свързани с Руско-турската освободителна война. С важното си кръстопътно значение Ябланица спомага за блокадата на Плевен.

o       Партийни движения – Ябланският край е описан със силно развито земеделско движение.

o       Кооперативни движения и икономика.

Във всички населени места има църковни храмове.

Основни мероприятия, включени в културния календар на общината, са:

1. Фестивал „Славееви гласове” – с регионално и местно значение:

·         дата на провеждане – месец април в с. Златна Панега;

·         организатори – Община Ябланица и Кметство с. Златна Панега.

2. Майски празници в Ябланица – с регионално и местно значение:

·         провежда се ежегодно през месец май в НЧ „Наука” – гр. Ябланица;

·         организатори Община Ябланица и НЧ „Наука” – гр. Ябланица.

3. Традиционен летен панаир „Свети Дух” – с регионално и местно значение:

·         провежда се в деня на християнския празник „Свети Дух”;

·         организатори Община Ябланица и НЧ „Наука” – гр. Ябланица.