ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

Транспортната инфраструктура е с местно, национално и международно значение – територията на община Ябланица е в близост до преминаващите международни транспортни коридори № 4, № 7 и № 9. Най-преките пътни връзки с тези три коридора са: Е – 83 /Ябланица – Правец – Ботевград, включващ се в обхвата на коридор № 4/, Е – 83 /Ябланица – Луковит – Плевен – Свищов, включващ се в обхвата на коридор № 7/ и Е – 772 /Ябланица – Угърчин – Севлиево – Велико Търново, включващ се в обхвата на коридор № 9/.
            Територията на община Ябланица е обхваната от доста добре развита пътна мрежа, която е в сравнително добро състояние и възлиза на 122,6 км, които включват:
·         ІV-то класни пътища – 49.60 км.
·         І-во класни пътища: І – 4 – София - Варна – 9 км; І – 3 – Софи я - Русе – 16 км. Общо 25 км.
·         ІІІ-то класни пътища: ІІІ клас – 358 – Гложене – разклона с. Орешене – 15 км; ІІІ клас – 103 – Бакъла – Златна Панега – Роман – 23 км. Общо 38 км третокласни пътища.
През общината преминава участък от автомагистрала “Хемус” както следва: от 63 км до 70 км – 7 км и връзката “Прелог” – 3км , който общо е 10 км.
Пътната инфраструктура е изцяло покрита с трайна настилка, която е почти изцяло обновена след реализирани проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на територията на общината.
Общественият превоз на пътници на територията на общината се изпълнява от фирма ЕТ „ПЕТЯГОШТРАНСПОРТ – Васил Георгиев с. Петревене. Превоз на пътници се осъществява и от транспортни фирми за автобусни превози: „Елит бус” гр. Ловеч; „Нешев” гр. Троян; „Витоша експрес” гр. Ловеч; „Валенсия” гр. Тетевен; „Борисов” гр. Плевен; Други, в съответните направления.
Няколко са фирмите, които извършат превози на товари и предоставят услуги в сферата на транспорта, включително на вътрешния и международния пазар:ЕТ „Бобо – V – Борислав Нейков” гр. Ябланица;„Агромеханизация” ЕООД с. Брестница;„Ай Джи Консултинг” ЕООД гр. Ябланица.