ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Име Длъжност и адрес на кметството Телефон
Марин Миков Кмет на Кметство
адрес: с. Добревци, ул. "Централна" № 49

06997/22-35, 23-26

0889 840 960

Галин Петров Кмет на Кметство
адрес: с. Златна Панега, ул. "Ал. Стамболийски" № 7

06992/24-71, 22-62

0887 944 384

Калин Кънчев Кмет на Кметство
адрес: с. Брестница, ул. "Васил Левски" № 139

06994/23-25, 22-82

0898 762 913

Мая Петкова Кметски наместник
адрес: с. Орешене, ул. "Панайот Хитов" № 1

06997/25-24, 25-30

0898 358 530

Николина Чобанова Кметски наместник
адрес: с. Малък извор, ул. "Лисец" № 27

06990/2230

0885 800 803

Невена Давидкова Кметски наместник
адрес: с. Батулци, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 66

06997/24-70,

0876 264 243

Цецка Цакова Кметски наместник
адрес: с. Дъбравата, ул. "Калето" № 30 А

06997/24-32

0887 944 588

Дако Илиев Кметски наместник
адрес: с. Голяма Брестница, ул. "Жидевица" № 5

06994/24-35, 24-25

0885 800 802