ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Име Длъжност и адрес на кметството Телефон
Силвия Христова Кмет на Кметство
адрес: с. Добревци, ул. "Централна" № 49
06997/22-35, 23-26
0886382772
Галин Петров Кмет на Кметство
адрес: с. Златна Панега, ул. "Ал. Стамболийски" № 7
06992/24-71, 22-62
 
Пенчо Лалев Кмет на Кметство
адрес: с. Брестница, ул. "Васил Левски" № 139
06994/23-25, 22-82
0899 621 980
Катя Вълчева Кметски наместник
адрес: с. Орешене, ул. "Панайот Хитов" № 1
06997/25-24, 25-30
0889 667 764
Петко Петков Кметски наместник
адрес: с. Малък извор, ул. "Лисец" № 27
06990/2230
0886 075 597
Георги Николов Кметски наместник
адрес: с. Батулци, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 66
06997/24-70, 
0896 159643
Цецка Цакова Кметски наместник
адрес: с. Дъбравата, ул. "Калето" № 30 А
06997/24-32
0887 944 588
Дако Илиев Кметски наместник
адрес: с. Голяма Брестница, ул. "Жидевица" № 5
06994/24-35, 24-25
0885 800 802