ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Работно време: от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 ч.

 

Име Длъжност Адрес на кметството
Силвия Христова Кмет на Кметство с. Добревци, ул. "Централна" № 49
Сашо Съев Кмет на Кметство с. Златна Панега, ул. "Ал. Стамболийски" № 7
 Пенчо Лалев Кмет на Кметство с. Брестница, ул. "Васил Левски" № 139
Катя Вълчева Кметски наместник с. Орешене, ул. "Панайот Хитов" № 1
Петко Петков Кметски наместник с. Малък извор, ул. "Лисец" № 27
Георги Николов Кметски наместник с. Батулци, ул. "Стоян Панов" № 2
Цецка Цакова Кметски наместник с. Дъбравата, ул. "Калето" № 30 А
Дако Нанев Кметски наместник  с. Голяма Брестница, ул. "Жидевица" № 5