ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Работно време: от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 ч.

 

Име Длъжност Адрес на кметството
Марин Миков Кмет на Кметство с. Добревци, ул. "Централна" № 49
Галин Георгиев Кмет на Кметство с. Златна Панега, ул. "Ал. Стамболийски" № 7
 Калин Кънчев Кмет на Кметство с. Брестница, ул. "Васил Левски" № 139
Мая Петкова Кмет на Кметство с. Орешене, ул. "Панайот Хитов" № 1
Николина Чобанова Кмет на Кметство с. Малък извор, ул. "Лисец" № 27
Невена Давидкова Кмет на Кметство с. Батулци, ул. "Св св. Кирил и Методий" № 66
Цецка Цакова Кметски наместник с. Дъбравата, ул. "Калето" № 30 А
Дако Нанев Кметски наместник  с. Голяма Брестница, ул. "Жидевица" № 5