ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Име Декларация по чл.12
т.1 т.2 т.3 т.4
Валентин Йорданов Иванов pdf pdf    
Валя Георгиева Цакова pdf pdf    
Ваня Петкова Иванова pdf pdf pdf  
Величка Георгиева Минчева pdf pdf    
Виолина Николаева Христова - Найденова pdf      
Венелина Нейкова Иванова pdf pdf    
Венцислав Лачев Ватков pdf pdf    
Галин Петров Георгиев
кмет с. Златна Панега
pdf pdf    
Георги Николов Братанов
кмет с. Батулци
pdf pdf    
Дако  Нанев Илиев
кмет с. Г. Брестница
pdf pdf    
Диана Василева Маринова pdf pdf    
Иван Райков Цаков
кмет община Ябланица
pdf pdf    
Ивелин Съйков Йошев   pdf    
Илиана Найденова Нейкова pdf pdf    
Илонка Димитрова Йотова pdf pdf    
Йордан Любомиров Йорданов
кмет с. Добревци
pdf pdf    
Катя  Лакова Вълчева
кмет с. Орешене
pdf pdf    

Красимир Петков Нинов - Стражаров

pdf      
Людмила Николаева Стоянова pdf      
Милена Василева Генова  pdf pdf    
Марияна Маринова Симеонова pdf      
Надежда Гаврилова Лалева  pdf pdf    
Надежда Димитрова Кунчева-Петрова pdf pdf    
Пенчо Райков Лалев
кмет с. Брестница
pdf pdf    
Петко Василев Петков
кмет с. Малък Извор
pdf pdf    
арх. Ралица Румянова Лозанова pdf pdf    
Светла Маргаритова Симеонова pdf pdf    
Светломира Йотова Драганова pdf pdf    
Стоян Александров Стойчев pdf pdf    
Цанко Якимов Марков pdf pdf    
Царевна Петрова Иванова

pdf

pdf    
Цветелина Цакова Петкова pdf pdf    
Цветомира Христова Петрова pdf pdf    
Цецка Иванова Цакова
кметски наместник Дъбравата
pdf pdf    
Николина Нейкова Чобанова pdf      
Цанка Николаева Нанова pdf