ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 18.02.2021г. Покана за провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за  Народно събрание на 04.04.2021г.

10.02.2021г. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Ябланица за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

15.02.2021.Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителни изибирателни списъци

 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г. -(по чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)


 24.02.2021 Заповед за промяна за промяна местонахождението на избирателна секция №003 вгр.Ябланица

26.02.2021г.Заповед за промяна местонахождението на секция 11 с.Златна Панега

Съобщение относно гласуването в изборите за Народно събрание на 04.04.2021г.

Приложение N 8-НС.doc

Приложение  N 14-НС

Приложениеe N 18-НС.doc

 

 Подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (приложение №1) от лица поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето  в изборите за народни представители на 04. април 2021г.Заявлението се подава на [email protected]

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 04.април 2021г. в секция за гласуване на избиратели,поставени под задължителна карантина или изолация,съгласно Закона за здравето /Приложение №1 към Решение №2159-НС от 2 март 2021г.Същото може да бъде подадено на ел.поща: [email protected]

 

 ВИДИОКЛИПОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВТЕЛИ НА 04.04.2021Г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представителили на 4 април 2021г.(чл.39 ал.1от ИК)(за публикуване)