ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


06.07.2018 Пазарни консултации „Благоустрояване и озеленяване на двора на Детска градина „Райна Княгиня“ – гр. Ябланица

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;