ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


18.02.2020 Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на мобилна озвучителна система по проект "Проучване ,запазване и популизиране на местните кулинарни тразиции и храни като част от културното наследство от територията"

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки