ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Адрес:

гр. Ябланица, пл. "Възраждане" № 3, п.к. 5750

Телефони:

централа: 06991/ 21-26  и 0886901907
факс: 06991/ 22-12

E-mail: [email protected]

Web: https://yablanitsa.bg

Работно време:

Център за административно обслужване:
от 08.00 до 17.00 часа

Кметства и кметски наместничества:
от 08.00 до 12.00 часа и
от 13.00 до 17.00 часа

 

Телефонен указател на Общинска администрация Телефонен указател кметове и кметски наместници

 

Централна Кооперативна Банка Ад - клон Ловеч, гр. Ябланица

BIC код: CECBBGSF, IBAN: BG42CECB97903160929600

Данъчни плащания можете да направите
по банков път в:

Централна Кооперативна Банка АД,
клон Ловеч, гр. Ябланица

BIC: CECBBGSF
IBAN: BG46CECB97908460929600

или в брой Центъра за информация и услуги на граждани: I етаж, в сградата на Общинска администрация.

Код за вид данъчно плащане:

  • данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
  • данък върху наследствата - 44 22 00
  • данък върху превозните средства - 44 23 00
  • данък върху придобиване на имущество - 44 25 00
  • патентен данък - 44 14 00
  • такса "битови отпадъци" - 44 24 00
  • глоби, лихви, санкции - 44 65 00
  • НПД /пътен данък/ - 44 34 00

Община Ябланица информира посетителите на сайта, че могат да изпратят запитвания, мнения, препоръки относно подобряване обслужването на гражданите и услугите, които общината предлага. Информацията изпращайте чрез формата за обратна връзка, като посочите Вашето име, e-mail и телефон за връзка.