ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Декларации по чл.35, ал.1, т.1  от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на общински съветници мандат 2015 - 2019 г.

 

 

Драгомир Марков

Иван Иванов

Иван Георгиев

Любен Василев

Мариян Иванов

Милен Миленов

Наталия Вътева

Николай Георгиев

Полина Йотова

Румен Петров

Румен Рашков

Симо Иванов

Декларации по чл.35, ал.1, т.1, от ЗПКОНПИ на кмет на община и кметове на кметства за мандат 2015 - 2019 година.

Галин Георгиев

Георги Николов

Дако Нанев

инж.Иван Цаков

инж.Йордан Йорданов

Катя Вълчева

Пенчо Лалев

Петко Петков

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства мандат 2015 - 2019 година.

Галин Георгиев

Георги Николов

Дако Илиев

инж.Йордан Йорданов

Катя Вълчева

Пенчо Лалев

Петко Петков

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Име Декларация по чл.12
т.1 т.2 т.3 т.4
Валентина Николаева pdf pdf    
Драгомир Марков pdf pdf    
Иван Георгиев pdf pdf    
Илинка Илиева pdf pdf    
Любен Илиев pdf pdf    
Мариян Иванов pdf pdf    
Милен Миленов pdf pdf    
Наталия Борисова pdf pdf    
Николай Георгиев pdf pdf    
Полина Йотова pdf pdf    
Румен Гаврилов pdf pdf    
Румен Петров pdf pdf    
Симо Иванов pdf pdf