ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 Заповед №501/17.04.2024г.за образуване на избирателни секции на територията на община Ябланица

22.04.2024г.Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

24.04.2024г. Покана за провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09.юни.2024г.

24.04.2024г.съобщение-"Подаване на заявления за гласуване в избори за членове на Еропейския парламент и за народни представители на 09.06.2024г.

24.04.2024г.Избирателен списък част I(за публикуване)за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024г.(чл.42 ал.1 от ИК)

24.04.2024г.Избирателен списък част І (за публикуване) за гласуване в изборите за Народни представители на 09 юни 2024г. (чл.42 ал1 от ИК)

09.05.2024г.Съобщение ГД ГРАО