ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Регистър на въведените в експлоатация строежи 2016-2020 година

 Регистър на строителните разрешени 2016-2021 година

 Регистър на техническите паспорти на строежите 2016-2020 година

 Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

 Регистър на одобрените ПБЗ

Регистър на заповеди, даващи разрешения за изработване на ПУП и ИПУП

 

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2019 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2018 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2017 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2016 г.

Регистър с извърщените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2015 г.

 

02.03.2017г..Регистър на въведените в експлоатация строежи в общива ябалница през 2017г.

02.03.2017г..Регистър на издадените строителни разрешения в община Ябланица  през 2016г.

 

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2020 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2019 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2018 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2017 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2016 г.

 

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ през 2021 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ през 2020 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2019 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2018 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2017 г.