ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Регистър на въведените в експлоатация строежи

 Регистър на строителните разрешения

 Регистър на техническите паспорти

 Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

 Регистър на одобрените ПБЗ

Регистър на заповеди, даващи разрешения за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2019 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2018 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2017 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2016 г.

Регистър с извърщените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2015 г.

 

02.03.2017г..Регистър на въведените в експлоатация строежи в общива ябалница през 2017г.

02.03.2017г..Регистър на издадените строителни разрешения в община Ябланица  през 2016г.

 

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2020 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2019 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2018 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2017 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2016 г.

 

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ през 2020 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2019 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2018 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2017 г.