ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Регистър на строителни разрешения

 Регисър на технически паспорти

Регистър ПБЗ

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на Заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП

Регистър на въвеждане в експлоатация строежи 

 

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2022 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2021 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2019 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2018 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2017 г.

Регистър с извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2016 г.

Регистър с извърщените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2015 г.

 

02.03.2017г..Регистър на въведените в експлоатация строежи в общива ябалница през 2017г.

02.03.2017г..Регистър на издадените строителни разрешения в община Ябланица  през 2016г.

 

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2023 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2022 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2021 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2020 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2019 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2018 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2017 г.

Регистър на земеделските земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда към 31.12.2016 г.

 

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ през 2023 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ през 2022 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ през 2021 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ през 2020 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2019 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2018 г.

Регистър на разпределените ПМЛ от ОПФ на стопани-животновъди, съгласно чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ през 2017 г.