ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


13.02.2023 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска сграда, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност УПИ VI, кв. 54А, идентификатор 87014.701.2041"

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки