ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Протоколи на постоянни и временни комисии към Общински съвет-Ябланица


 • 15.02.2024 Протокол №1 Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
 • 15.02.2024 Протокол №3 Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм"
 • 13.02.2024 Протокол №1 Постоянна комисия по „Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани”
 • 13.02.2024 Протокол №3 Постоянна комисия по „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”
 • 13.02.2024 Протокол №3 Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми, и проекти, търговия, услуги и заетост”
 • 18.01.2024 Протокол №2 Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм"
 • 18.01.2024 Протокол №2 Постоянна комисия по „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”
 • 18.01.2024 Протокол №2 Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми, и проекти, търговия, услуги и заетост”
 • 14.12.2023 Протокол №1 Постоянна комисия по „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”
 • 14.12.2023 Протокол №1 Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми, и проекти, търговия, услуги и заетост”
 • 13.12.2023 Протокол №1 Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм"