ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Протоколи на постоянни и временни комисии към Общински съвет-Ябланица


 • 07.06.2024 Протокол №3/23.05.24г. ПК"Обществен ред, законност, безопасност на движението, защита при бедствия" ще проведе заседание на 18.04.23г от 14:00ч., при следния проект за дневен ред...
 • 07.06.2024 Протокол№6/27.05.24г. ПК"Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм" ще проведе заседание на 18.04.23г. от 11:30чпри следния проект за дневен ред..
 • 07.06.2024 Протокол №6/23.05.34г. ПК"Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология " ще проведе заседание на 25.04.2024 г. от 14:00ч ., при следния проект за дневен ред....
 • 07.06.2024 ПК"Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми и проекти, търговия и услуги" Протокол№6/23.05.24г.
 • 09.05.2024 Протокол №5/25.04.24г. „Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми и проекти, търговия, услуги и заетост
 • 08.05.2024 Протокол№5 /25.04.25г. „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”
 • 08.05.2024 Протокол №5/18.04.24г. „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм”
 • 08.05.2024 Протокол №2/18.04.24г. Обществен ред, законност, безопасност на движението, защита при бедствия”
 • 16.04.2024 Протокол №4/22.03.2024г. Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм” при Общински съвет – гр. Ябланица
 • 16.04.2024 Протокол №4/26.03.2024г. Постоянна комисия по „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология” при ОбС – гр. Ябланица
 • 16.04.2024 Протокол №4/26.03.2024г. ПК"Бюджет и финанси,общинска собственост, инвестиционна политика,европейски и национални програми и проекти,търговия, услуги и заетост"
 • 15.02.2024 Протокол №1 Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
 • 15.02.2024 Протокол №3 Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм"
 • 13.02.2024 Протокол №1 Постоянна комисия по „Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани”
 • 13.02.2024 Протокол №3 Постоянна комисия по „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”
 • 13.02.2024 Протокол №3 Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми, и проекти, търговия, услуги и заетост”
 • 18.01.2024 Протокол №2 Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм"
 • 18.01.2024 Протокол №2 Постоянна комисия по „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”
 • 18.01.2024 Протокол №2 Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми, и проекти, търговия, услуги и заетост”
 • 14.12.2023 Протокол №1 Постоянна комисия по „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”
 • 14.12.2023 Протокол №1 Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, инвестиционна политика, европейски и национални програми, и проекти, търговия, услуги и заетост”
 • 13.12.2023 Протокол №1 Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм"