ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

  • 26.11.2019 Заповед № 1391/26.11.2019 г. Забрана движение на нерегистрирани ППС с ЖТ и навлизани в имоти без правно основание
  • 23.10.2019 №1241/23.10.19г. Заповед режим на водоподаването на питейна вода за с.Голяма Брестница считано от 21.10.2019 г.
  • 04.10.2019 Заповед № 1200/04.10.2019 г. относно забрана за нерегламентирано управление на отпадъци
  • 03.10.2019 Заповед № 1192/02.10.2019 г. за определяне на границите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване на територията на община Ябланица за 2020 г. при предлагане на услугите по събиране, извозване, обезвреждане и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
  • 18.06.2019 Заповед № 600/18.06.2019 г. Обявяване на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Ябланица
  • 29.05.2019 Заповед № 516/29.05.2019 г. Забрана за чупене и кастрене на клони и бране на липов цвят
  • 27.02.2019 Заповед №195/27.02.19г. Забранено паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на обредните"чардаци", по повод Сирни заговезни.
  • 20.02.2019 Заповед№1336/27.12.18 г. ПУП - ПРЗ кв."Шумака"
  • 25.10.2016 Заповед № 1146 / 25.10.2016г. за определяне на границите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване на територията на Община Ябланица за 2017г. при предлагане на услугите по събиране, извозване, обезвреждане и подържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места