ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 • 13.05.2024 Обява ИП за "Реконструкция и възобновяване дейността на асфалтосмесителна инсталация на АБ "Нановица", чрез използване на съществуващата инфраструктура"
 • 07.05.2024 Обява ИП за "Разширяване на гробищен парк с изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 06450.54.501, 06450.54.114, 06450.54.145, местност "Дълга поляна", с. Брестница, общ. Ябланица"
 • 26.04.2024 Обява Със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 5 (пет) войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
 • 10.04.2024 Обява: ИП за "Модернизация на образователното среда в гр. Ябланица - основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ "Васил Левски"
 • 02.04.2024 Обява Със заповед № РД - 143/19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.
 • 02.04.2024 Обява Със заповед № РД-101/28.03.2024 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 24430 – Троян
 • 25.03.2024 ИП"Разширяване на гробищен парк ПУП-ПРЗ, за поземлени имоти , местност"Дълга поляна " с.Брестница
 • 21.03.2024 ОБЯВА Със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са обявени 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военни формирования от Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.
 • 18.03.2024 Съобщение на Басейнова дирекция Относно ползване на повърхностен воден обект в с. Златна Панега за заустване на отпадъчни води
 • 12.03.2024 ОБЯВА Със заповед № ЗРД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски.
 • 06.03.2024 Обява: ИП за "Реконструкция водопровод по ул. "Централна от ОТ 85 до ОТ 419, с. Добревци, общ. Ябланица"
 • 06.03.2024 Обява: ИП за "Реконструкция водопроводи по улици: "Искър", "В. Левски", "Драгойца", "Младост", "Ратица", "Кирил и Методий", "Здравец" и "Изгрев", гр. Ябланица
 • 16.02.2024 Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с. Златна Панега
 • 16.02.2024 Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2023-2027
 • 13.02.2024 ОБЯВА Със заповед № ЗРД-190/07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите (СКС) са обявени 28 (двадесет и осем) длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва:
 • 13.02.2024 ОБЯВА Със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
 • 13.02.2024 ОБЯВА Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемна на срочна служба в доброволния резерв (ССДР) на български граждани, както следва: Във военно формирование 22160 – Плевен – „Младши изпълнител“ – 100 бр., в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново – „Младши специалист“ – 90 бр. и във Факултет по „Артилерия ПВО и КИС“ в гр. Шумен – „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана“ – 60 бр.
 • 30.01.2024 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2023-2027
 • 19.01.2024 ОБЯВА Със заповед РД-01-11/08.01.2024 г. на командира на Военноморските сили са обявени 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.
 • 19.01.2024 ОБЯВА Със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 (сто и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
 • 19.01.2024 ОБЯВА Със заповед № ЗРД-97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявен